Kredietunie Westland

Ik ben secretaris bij Kredietunie Westland.

Kredietunie Westland is opgericht in december 2015. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.

Het idee achter Kredietunie Westland is onderlinge kredietverlening, van, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld beschikbaar gesteld en uitgeleend. Het initiatief wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en Stichting Ondernemersklankbord. Kredietunie Westland is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dat wil zeggen dat de leden maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij aan de kredietunie ter beschikking stellen.

Het doel van Kredietunie Westland is het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het Westland en daarmee het versterken van de Westlandse economie en het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het Westland.
Kredietunie Westland is lid van Kredietunie Nederland.

Meer informatie over Kredietunie Westland
www.kredietuniewestland.nl